0
0

سلام. کمک کنید چطور همزمان با دروس چهارم همزمان پایه رو ببندم و به ازمون برسم؟؟

0
0

سلام

١- در حال حاضر اولویت شما باید مطالعه درس هرروز همان روز همگام با مدرسه باشد.
زیرا اگر درس هر روز را همان روز مطالعه کنید، سبب ایجاد تسلط در برنامه مطالعاتی و مفهومی شدن مطالعه خواهد شد و کیفیت مطالعه را بالا خواهد برد.
روش درس هر روز همان به شما کمک خواهد کرد تا با سرعت بیشتری به مرور این مطالب بپردازید و بتوانید وقت بیشتری را برای زدن تست و تثبیت آموخته های خود در اختیار داشته باشید

٢- اگر در واحد مطالعاتی خود نمی توانید به تمام اقدامات درس هرروز همان روز خود برسید، اولویت خود را خواندن مطالب قرار داده و سایر اقدامت را به روزهای بعدی موکول کنید.

٣- اگر مدرسه شما تمامی دروس سال چهارم و سال های پایه را تدریس می کند، همگام با مدرسه پیش بروید و دروس سال چهارم (که معمولا با برنامه آزمون هم پوشانی دارد) را با استفاده از برنامه هفتگی جلو ببرید.

۴- در صورتیکه در مدرسه شما دروس سال پایه تدریس نمی شود، دروس سال پایه را همگام با برنامه آزمون پیش ببرید.

بنابراین اولویت شما باید مطالعه با یک برنامه مناسب و رعايت روش درس هرروز همان روز باشد، تا به تسلط كافي در دروس رسيده و با شرکت در آزمون آزمایشی مناسب بتوانید نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کرده و با رفع نقاط ضعف و تثبیت نقاط قوت به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا