0
0

سلام. من تازه شروع کردم به خوندن. اصلا نمی دونم از کجا شروع کنم. از کدوم پایه؟ نگرانم. تو رو خدا راهنمایی کنید.

0
0

سلام

١-در مورد اینکه از کدام پایه شروع به مطالعه کنید، توصیه می شود متناسب با برنامه یک آزمون آزمایشی مطالعه کنید.

٢-اما اگر مباحثی از آزمون های قبل وجود دارند که به فهم بیشتر مباحث کنونی کمک می کنند، آن ها را در حد ابتدایی مطالعه کنید.

٣-در یک آزمون آزمایشی مناسب شرکت کنید تا بتوانید با جدیت برنامه مطالعاتی خود را انجام دهید و مطابق آن پیشروی کنید.
پیشروی مطابق بابرنامه آزمون به شما کمک می کند تا بتوانید بدون نگرانی از فراموشی مبحثی آن ها ر ا مطالعه کرده و در زمان های مناسب که آزمون مشخص کرده است مباحث را به اتمام برسانید.

٤-لیست دروس باقی مانده خود را یادداشت کنید.
شما می توانید این دروس را در واحد های جبرانی خود مطالعه کرده و در صورتیکه نتوانستید در این واحد ها تمامی اقدامات را کامل کنید در دوران جمع بندی نیمسال دوم و… به مطالعه این دروس بپردازید.

٥- ساعت مطالعه و تعداد تست خود را به تدریج افزایش دهید.
در پایان روز ساعت مطالعه و تعداد تست خود را یادداشت کرده و سعی کنید روز بعد این تعداد را مقدار کمی افزایش دهید.

٦- برنامه مطالعاتي منظم داشته باشيد زيرا برنامه مطالعاتي به روند مطالعه و تست زني شما نظم خواهد داد.

بنابراین اولویت شما باید مطالعه همگام با برنامه یک آزمون آزمایش بوده و با نوشتن لیست دروس باقی مانده و تکمیل اقدامات آن ها در واحدهای جبرانی و دوران جمع بندی می توانید به موفقیت در آزمون سراسری دست پیدا کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا