0
0

سلام.فرزند من وقتی آزمون های تستی مدرسه را بد می دهد خیلی بهم می ریزد و حتی چند روزش را از دست می دهد و درس نمی خواند . این مسئله سبب نگرانی من و مادرش شده است. راه حل شما مشاوران چیست؟

0
0

سلام

١- اولین و مهمترین وظیفه هر دانش آموز تحلیل آزمون هایی است که در آن ها شرکت کرده است.
بررسی دقیق نتایج آزمون به دانش آموزان کمک می کند شناخت دقیقی از شرایط خود داشته باشند و برای رسیدن به نتیجه دلخواه خود تلاش کنند. بنابراین حتما از او بخواهید آزمون خود را تحلیل نماید.

٢- به او کمک کنید به جای برخورد احساسی با آزمون، برخورد منطقی داشته باشد. زیرا هدف از آزمون های آزمایشی، صرفا نتجیه خوب نیست. هدف از این آزمون ها این است که هر دانش آموز علل پیشرفت و عدم پیشرفت خود را بیابد و برای هر کدام تصمیم راهبردی مناسبی اخذ نماید و نسبت به تصمیم های اخذ شده برنامه مطالعاتی خود را تغییر دهد.

۳- دانش آموز با استفاده از نتایج تحلیل آزمون خود می تواند علل عدم نتیجه گیری را دقیق تر بررسی کند.
این علل می توانند ناشی از مشکلات علمی یا مشکلات مهارتی باشد.
با بررسی دقیق نتیجه آزمون خود می تواند این علل را پیدا کرده و راه حل مناسب را بیابد.

۴- برای مثال اگر علت عدم پیشرفت معلومات است، پیشنهاد می شود از ابزاهای کمک آموزشی مناسب (نظیر کتاب تست و یا کلاس) استفاده شود تا مدت زمان یادگیری مباحث کاهش یابد و بتوانید برای تکمیل آموخته های خود بیشتر به حل سوال بپردازد.

بنابراین از فرزند خود بخواهید بررسی نتایج آزمون های آزمایشی خود را جدی بگیرد زیرا تحلیل آزمون اهمیتی برابر با آزمون دارد و او می تواند با استفاده از نتایج به دست آمده از تحلیل آزمون، تصمیم های راهبردی دقیقی گرفته و با انجام این تصمیم ها به نتایج دلخواه خود دست پیدا کند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا