0
0

سلام. دبیرهای فرزند من به او گفتند که از مدرسه که به منزل می آید، درس های همان روز را مطالعه نماید. سوال اینجانب این بود که آیا این کار درست است و فایده دارد و سایر درس های آزمون چطور باید مطالعه شود.

0
0

سلام

١- یکی از اصل های مهم؛ مطالعه درس هر روز همان روز مدرسه است.
زیرا اگر درس هر روز، همان روز مطالعه شود، سبب ایجاد تسلط در برنامه مطالعاتی و مفهومی شدن مطالعه خواهد شد و کیفیت مطالعه را بالا خواهد برد.

۲- روش درس هر روز همان به فرزند شما کمک خواهد کرد تا با سرعت بیشتری به مرور این مطالب بپردازد و بتواند وقت بیشتری را برای حل تمرین و تثبیت آموخته های خود در اختیار داشته باشد.

۳- اگر در واحد مطالعاتی خود نتوانست به تمام اقدامات درس هرروز همان روز خود برسد،اولویت خود را خواندن مطالب قرار داده و سایر اقدامت را به روزهای بعدی موکول نماید.

۴- همچنین برای رسیدن به سرفصل های آزمون، توصيه مي شود از برنامه مطالعاتی متعادل استفاده شود. زیرا داشتن برنامه به دانش آموزان کمک می کند مطالعه با جدیت و کیفیت بیشتری داشته باشند.

بنابراین اولویت فرزند شما باید مطالعه با یک برنامه مناسب و رعايت روش درس هرروز همان روز باشد، تا به تسلط كافي در دروس رسيده و با شرکت در آزمون آزمایشی مناسب بتواند نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کرده و با رفع نقاط ضعف و تثبیت نقاط قوت به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا