0
0

سلام، چرا مرور کردن لازمه ؟ و مرور صحیح چطوریه؟

0
0

سلام

١- یکی از دلایل عدم یادآوری در سرعت عمل بالا در آزمون هایی نظیر امتحانات و در نهایت آزمون سراسری؛ عدم انتقال اطلاعات به حافظه بلندمدت است. بنابراین لازم است با استفاده از مرور اطلاعات را وارد حافظه بلند مدت خود نمایید.

٢- با استفاده از روش صحیح مرور شما می توانید به راحتی نقاط فراموشی خود را شناخته و آن ها را دقیقا به خاطر بسپارید.

٣- از طرفی، قسمت هایی را که هنوز به یاد دارید را یادآوری می کنید و به این ترتیب مطالب فراموش نشده را حفظ و تثبیت خواهید کرد.

٤- در مورد مرور مباحث تمرینی که خلاصه نویسی های آن به صورت رسم الگوهای یادآوری بود، ابتدا عنوان را مطالعه کرده و سعی کنید نکات اصلی را به یاد بیاورید، سپس با مطالعه نکات اصلی، سعی کنید نکات فرعی را یادآوری نمایید.

۵- در مورد مرور مباحث خواندنی که خلاصه نویسی های آن به صورت حاشیه نویسی بود، ابتدا عنوان هر پارگراف را مطالعه نمایید وسعی کنیدمحتوای آن را به یاد بیاورید.

۶- همچنین مرور مباحث خواندنی که خلاصه نویسی های آن به صورت فیش نویسی است، به این صورت است که ابتدا لغت یک فیش را مطالعه کرده و سعی کنید معنی پشت آن را یادآوری نمایید.

بنابراین حتما مرورهای خود را انجام دهید تا بتوانید با شناسایی دقیق نقاط فراموشی خود و تثبیت قسمت های فراموش نشده، اطلاعات را به حافظه بلندمدت خود منتقل کنید تا در آزمون سراسری بتوانید با سرعت عمل بالایی به سوالات پاسخ دهید و نتیجه دلخواه خود را کسب نمایید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا