0
0

سلام، من از آزمون عقب افتادم و عصبی شدم چون هر کاری می کنم نمی رسم . هی میرم درس های قدیمی تر رو می خونم باز به بودجه آزمون نمی رسم. چیکار کنم؟

0
0

سلام

١- وظیفه شما این است که در حال حاضر به سرفصل های آزمون های قبلی فکر نکرده و اولویت شما بودجه بندی آزمون های بعدی باشد تا بتوانید خود را با برنامه مطالعاتی هماهنگ نمایید.

٢- البته باید به این نکته توجه داشت که اگر سرفصل هایی در برنامه های مطالعاتی قبلی وجود داشتند که پیش نیاز سرفصل های مطالعاتی این دوره شما هستند بهتر است در حد یادگیری ابتدایی آن ها را مطالعه کرده تا بتوانید سرفصل های جدید را به خوبی بیاموزید.

٣- البته این بدین معنی نیست که شما مباحث قبلی باقی مانده را مطالعه نمی کنید بلکه باید لیست مباحث باقی مانده از برنامه های قبلی را یادداشت کرده و سعی کنید در واحدهای جبرانی موجود در برنامه آن ها را مطالعه نمایید.

٤- اما اگر در واحدهای جبرانی خود نتوانستید مباحث باقی مانده را به اتمام برسانید، می توانید در دوران جمع بندی مانند جمع بندی نیمسال دوم، نوروز و…. این دروس را مطالعه کرده و اقدامات باقی مانده را به اتمام برسانید.

بنابراین اولویت شما باید نوشتن لیست اقدامات باقی مانده از برنامه های قبلی بوده تا بتوانید در زمان های جبرانی و جمع بندی آن ها را مطالعه نمایید.
همچنین با تمرکز روی برنامه فعلی خود و مطالعه سطحی پیشنیاز مباحث می توانید مطابق با برنامه آزمون ها پیش رفته و به بودجه بندی آزمون های فعلی هماهنگ شوید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا