0
0

سلام، مطالعه روز امتحان در صبح زود مشکلی ایجاد نمی کند؟

0
0

سلام

١- هیچ گاه صبح آزمون؛ به مطالعه دروس نپردازید زیرا نظم ذهنی شما را به هم ریخته و سبب کاهش تمرکز و دقت شما در آزمون خواهد شد.

۲- همچنین مطالعه در روز آزمون سبب کاذب شدن نتیجه شما خواهد شد. در صورتیکه هدف از شرکت در امتحانات و آزمون ها شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف است.

۳- سعی کنید به تدریج این عادت را برطرف نمایید زیرا در سال آزمون سراسری به دلیل حجم مطالب بالا، امکان این امر وجود ندارد و سبب بهم ریختگی، استرس و عدم تمرکز شما در حین آزمون ها خواهد شد.

۴- شما می توانید با انجام مرور های منظم، مطابق آنچه که در سایت و کانال موسسه به شما آموزش داده می شود، مرور ها را انجام دهید تا نگران مطالب فراموش شده نباشید.

بنابراین به تدریج این عادت را ترک کنید و با مرور مطابق بازه های صحیح مرور، مطالب را وارد حافظه بلند مدت نمایید تا در امتحانات نتیجه دلخواه خود را کسب نمایید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا