0
0

سلام، دانش آموزان پایه دهم چطور می توانند ساعت مطالعه خود را افزایش دهند؟

0
0

سلام

١- اولین نکته در حل تست یا تمرین این ات که برای حل تست و تمرین به شیوه آموزشی زمان را نباید در نظر گرفت و باید سعی کرد سوالات را بدون در نظر گرفتن زمان پاسخ داد.

۲- در صورتیکه دانش آموز نتوانست پاسخ سوال را بیابد ابتدا به جزوه و کتاب درسی خود و در نهایت به پاسخ نامه مراجعه کرده و در صورتیکه تست نکته جدیدی داشت آن را وارد خلاصه نویسی های خود می کند. بنابراین وقتی که فرزند شما نتوانست سوالی را پاسخ دهید نباید نگران شود چرا که این مرحله هم مرحله ای برای یادگیری او است.

٣- برای حل تمرین در دروس تمرینی که نیاز به تمرین و تست زیادی دارند ، باید بیشتر زمان واحد خود را به زدن تست اختصاص داد و برای دروس خواندنی که نیاز به استدلال و حفظ کردن دارند بیشتر زمان واحد مطالعاتی را باید به مطالعه اختصاص داد برای مثال در دروس تمرینی اگر واحد مطالعاتی ٩٠ دقیقه ای است باید ٦٠ دقیقه را به تست زنی و بقیه زمان را به مطالعه و برای دروس تمرینی باید ٦٠ دقیقه را به مطالعه و بقیه زمان را به تست زنی اختصاص داد.

بنابراین فرزند شما باید حل تمرین را در برنامه مطالعاتی خود قرار داده و برای هر نوع درس اعم از خواندنی و تمرینی زمان مناسب حل تمرین را در هر واحد قرار دهد تا بتوانید با افزایش میزان حل تمرین خود در هفته به تسلط و یادگیری لازم در هر مبحث دست پیدا کند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا