0
0

سلام، برای پیش مطالعه و خواندن درس هایی که معلم همان روز درس داده چقدر باید وقت بگذاریم؟

0
0

سلام

١- پیشخوانی باید به صورت بررسی اجمالی فصل یا بخش مورد نظر شما باشد با هدف آشنایی کلی با فصل. در این مرحله به این مفهوم برسید که قرار است چه چیزی را یاد بگیرید (این کار انگیزه شما را نیز برای ادامه مطالعه موضوع بیشتر می کند.)

۲- توجه داشته باشید که مرحله پیشخوانی فقط برای ایجاد آمادگی اولیه است و برای هر فصل یک الی سه دقیقه نیاز به زمان دارد. در صورت مطالعه عمیق تر و جدی تر و یا اختصاص زمان بیشتر، احساس کاذب یادگیری ایجاد می شود که سبب کاهش تمرکز و جدیت شما در مرحله یادگیری خواهد شد.
از طرح چند سوال با استفاده از اطلاعات مرحله پیشخوانی استفاده کنید. این کار سبب می شود تمرکز و کنجکاوی شما بیشتر شود و مطالب را با عمق بیشتری یاد بگیرید. در صورتیکه امکان طرح سوال را ندارید از چند نمونه تست از کتاب های کمک آموزشی خود استفاده نمایید.

۳- روش درس هر روز همان به شما کمک خواهد کرد تا با سرعت بیشتری به مرور این مطالب بپردازید و بتوانید وقت بیشتری را برای زدن تست و تثبیت آموخته های خود در اختیار داشته باشیدزیرا اگر درس هر روز را همان روز مطالعه کنید، سبب ایجاد تسلط در برنامه مطالعاتی و مفهومی شدن مطالعه خواهد شد و کیفیت مطالعه را بالا خواهد برد.

۴- اگر در واحد مطالعاتی خود نمی توانید به تمام اقدامات درس هرروز همان روز خود برسید، اولویت خود را خواندن مطالب قرار داده و سایر اقدامت را به روزهای بعدی موکول کنید.

بنابراین مطابق آنچه که در بالا توضیح داده شد قبل از حضور در کلاس پیشخوانی و طرح سوال را انجام دهید و با مطالعه درس هر روز همان روز پس از کلاس درس، به تثبیت مطالب و موفقیت دست پیدا کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا