0
0

سلام، اگر از درس های آزمون و برنامه نوروز کمی عقب بیفتیم باید چکار کنیم؟

0
0

سلام

١- در حال حاضر به سرفصل های آزمون های قبلی فکر نکرده و اولویت شما بودجه بندی آزمون های بعدی باشد تا بتوانید خود را با برنامه مطالعاتی هماهنگ نمایید.

٢- اما اگر سرفصل هایی در برنامه های مطالعاتی قبلی وجود داشتند که پیش نیاز سرفصل های مطالعاتی این دوره شما هستند بهتر است در حد یادگیری ابتدایی آن ها را مطالعه کرده تا بتوانید سرفصل های جدید را به خوبی بیاموزید.

٣- اما اگر در واحدهای جبرانی خود نتوانستید مباحث باقی مانده را به اتمام برسانید، شما می توانید اقدامات بافی مانده دروس در نوروز را یادداشت نمایید و در واحد های جبرانی و دوران رفع اشکال اقدامات آن را تکمیل نمایید.

بنابراین اولویت شما باید نوشتن لیست اقدامات باقی مانده از برنامه های قبلی بوده تا بتوانید در زمان های جبرانی و جمع بندی آن ها را مطالعه نمایید.

همچنین با تمرکز روی برنامه فعلی خود و مطالعه سطحی پیشنیاز مباحث می توانید مطابق با برنامه آزمون ها پیش رفته و به بودجه بندی آزمون های فعلی هماهنگ شوید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا