چکاپ ۴ بعدی مطالعه

آزمون شماره 1 : سنجش درستی عادات مطالعه دانش آموز

موفقیت شما در مطالعه کردن به میزان بالایی به روش و عادت‌های مطالعه‌تان بستگی دارد. جملات زیر بر اساس عادت‌های مطالعه‌ی معمول تنظیم شده است. این جملات را با دقت بخوانید، سپس پاسخ خود را وارد کنید.

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
شما باید عدد درج کنید.

آزمون شماره 2 : سنجش استفاده بهینه از زمان

موفقیت در تحصیل و زندگی تا حد زیادی به استفاده بهینه از زمان ارتباط دارد. این آزمون سعی دارد که مشخص کند که آیا از زمان به درستی استفاده می‌کنید یا خیر.

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
شما باید عدد درج کنید.

آزمون شماره 3 : سنجش سلامت عمومی دانش‌آموز

قطعاً یک دانش‌آموز برای موفقیت در تحصیل همچون یک ورزشکار نیاز به‌سلامت جسمی و روحی کامل دارد. شرایط پرتنش امتحانات و کنکور ممکن است سلامت شما را تهدید کند بنابراین باید حساسیت بیشتری روی این موضوع داشته باشد. در این پرسشنامه سلامت عمومی شما را در 3 بخش علائم جسمانی، اضطرابی و خواب، روابط خانوادگی مورد بررسی قرار می‌دهد.

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
شما باید عدد درج کنید.

آزمون شماره 4: سنجش سبک یادگیری

این آزمون، سبک یادگیری همیشگی شما را مشخص می‌کند. لطفاً به سؤالات آن به‌دقت پاسخ دهید.

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
شما باید عدد درج کنید.