استاد علیرضا چاوشی

مدرس زبان انگلیسی

استاد علیرضا چاوشی

مدرس : زبان انگلیسی

مدرس فعلی آموزشگاه های کنکور و مدارس معتبر کشور مولف کتاب ها و آزمون های گوناگون، از جمله : کتاب درس و کار اول دبیرستان، انتشارات مبتکران کتاب درس و کار دوم دبیرستان، انتشارات مبتکران کتاب درس و کار سوم دبیرستان، انتشارات مبتکران کتاب درس و کار چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی)، انتشارات مبتکران کتاب انگلیسی از پایه تا کنکور، انتشارات مبتکران کتاب انگلیسی کنکور، انتشارات مبتکران کتاب شبیه ساز کنکور(گروه مولفان)، انتشارات همگامان کتاب آبی قلم چی (گروه مولفان)، انتشارات کانون آموزش کتاب درس و کار سوم دبیرستان، انتشارات واله کتاب های درس آزمون، کاربرگ، کتاب معلم، انتشارات مبتکران آزمون های واله آزمون های مبتکران آزمون های نشانه آزمون های کانون آموزش مدرس زبان انگلیسی طرح ویدیویی آموزشی حکمت مدرس سلسله درس های تصویری و زنجیره ای 100 کنکور و دبیرستان مدرس زبان انگلیسی دبیرستان و کنکور از طریق دی وی دی، گاما پلاس مدرس زبان انگلیسی برنامه کاربردی کمان آکادمی (Kaman Academy Application )

سابقه تدریس : 46 سال

نمونه تدریس در کمان آکادمی