استاد علیرضا شابدین

مدرس فیزیک

استاد علیرضا شابدین

مدرس : فیزیک

سوابق تدریس :  دبیرستان نمونه شهید علی محمدی نخبگان (از سال81 تا کنون) دبیرستان شهید بهشتی منطقه 2 مدرس کنکور دبیرستان دخترانه نرجس مدرس پایه چهارم دبیرستان دکتر حسابی منطقه 6 (از سال 80 تا کنون) آموزشگاه خلاق صادقیه ( مدت 6 سال) آموزشگاه جهان صادقیه (مدت 2 سال) مدرس کنکور دبیرستان نمونه و تیز هوشان ورامین آموزشگاه بیان (از سال 81 تا کنون) حضور 2ساله در مناطق محروم به عنوان مدرس کنکور

سوابق تألیفی و پژوهشی : طراحی و اجرای کلاس معکوس برای دانش آموزانی که نیاز به پیشخوانی در کنکور دارند با استفاده از سامانه کمان آکادمی حضور در کارنامه 20 حضور در برنامه رادیویی یادگیری مثل آب خوردن در رادیو فرهنگ به عنوان کارشناس

دبیر رسمی آموزش و پرورش منطقه 2 تهران

نمونه تدریس در کمان آکادمی