استاد شکیبا کریمی

مدرس علوم

استاد شکیبا کریمی

مدرس : علوم

سوابق تدریس : ده سال دبیر زمین شناسی در مدارس منطقه یک و شش – دبیرستان مهدوی منطقه 1 – هدف منطقه 6 – سرای دانش شعبه فلسطین – ماری مانوکیان – جامی – سرگروه زمین شناسی مبتکران

سوابق تألیفی : مولف دو جلد کتاب زمین شناسی از سری زیر ذره بین – انتشارات خانه زیست شناسی – مولف کتاب بانک ازمون زمین شناسی انتشارات خانه زیست شناسی – کتاب زمین شناسی یازذه در یازده انتشارات تخته سیاه – جزوه کمک اموزشی زمین شناسی انتشارات انتخاب برتر – مدرس فیلم های اموزشی گاج سری مخ – طراح ازمون های ازمایشی قلم چی و تراز

دبیر برتر در طراحی سوال دبیرخانه راهبری چهارمحال و بختیاری

نمونه تدریس در کمان آکادمی