استاد سعید رضافر

مدرس ادبیات و زبان فارسی

استاد سعید رضافر

مدرس : ادبیات و زبان فارسی

سوابق تدریس : مدرس پروازي شهر هاي اهواز ، اصفهان، شيراز، تبريز، زاهدان و … كارشناس برنامه زبان مادري شبكه ي جام جم مدرس مدارس نمونه دولتي و غيرانتفاعي تهران و كرج
مدرس ادبيات در مدارس بارسا، مدبران، نيكان، علامه حلي، فرزانگان و دانش آموزان سمپاد و تيزهوش

سوابق تألیفات : مولف ٣ جلد كتاب كمك اموزشي انتشارات ٢٠، مولف ٢ جلد كتاب كمک آموزشي انتشارات پژوهندگان

نمونه تدریس در کمان آکادمی