دکتر حمید پوربابا

مدرس زیست

دکتر حمید پوربابا

مدرس : زیست

سوابق تدریس : مدرسه ابوريحان. مدرسه نام اوران. مدرسه مهرنامي. مدرسه ستوده. مدرسه نورا مدرسه احسان. مدرسه هدف. مدرسه هدي. مدرسه مهدا.مدرسه مرضيه مدرسه دانشفر. مدرسه علي بن موسي بن الرضا. اموزشگاه بعثت. مدرسه علوي اموزشگاه ارانوين. مدرسه حنانه. مدرسه مهرگان. مدرسه رودكي كرج مدرسه دانش تهرانسر. مدرسه باب السلام. مدرسه نرجس٢. مدرسه صابرين مدرسه صهباي صفا. مدرسه احسان . مدرسه خديجه كبري. مدرسه عروج.اموزشگاه كسري اموزشگاه خلاق. اموزشگاه جهان. اموزشگاه موفق. اموزشگاه شايان اردبيل .اموزشگاه خوي اموزشگاه سنجش همدان. اموزشگاه پيشتازان شيراز. اموزشگاه طه يزد.اموزشگاه شريف علي أباد گرگان مدرسه دانشگاه زاهدان. اموزشگاه فخيم. اموزشگاه فرهنگ اموزش فرديس. اموزشگاه خودم! اموزشگاه قلم چي ورامين

سوابق تألیفی : خلاصه دروس تجربي انتشارات خط قرمز مجموعه سوالات مشابه كنكور انتشارات ٢٠،  ٤ جلد كتاب دانشگاهي

افتخارات : 1- هيت علمي دانشگاه ازاد واحد تهران شرق 2- كسب دوم عنوان پژوهشگر برتر سال ٨٨ دانشگاه ازاد اسلامي 3- ممتاز علمي دانشگاه ازاد سال ٨٩ 4- ارائه ٣٨ مقاله فارسي و انگليسي در مجلات و كنگره هاي داخل و خارج كشور 5- مدير مسئول نشريه ره اورد دامپزشكي 6- رييس انجمن علمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه ازاد واحد كرج 7- مدرك ممتاز خوشنويسي از انجمن خوشنويسان ايران

نمونه تدریس در کمان آکادمی