استاد حمیدرضا مدیر روستا

مدرس شیمی

استاد حمیدرضا مدیر روستا

مدرس : شیمی

سوابق  تدریس :
آموزشگاه حافظه برتر تهران. موسسه آموزشی حافظه برتر کرج
آموزشگاه علوی (پیروزی– سید خندان– صادقیه). آموزشگاه علوی قزوین
آموزشگاه ثمین فردیس. آموزشگاه فرزانگان کرج.دبیرستان غیردولتی پسرانه ملاصدرا کرج
آموزشگاه هدف کرج. دبیرستان غیردولتی پسرانه مجد کرج. آموزشگاه راه رشد کرج
آموزشگاه آیندگان کرج. آموزشگاه آیندگان فردیس. آموزشگاه رحمانی کرج
دبیرستان غیردولتی دخترانه الوند کرج. دبیرستان غیردولتی پسرانه آرمان نو کرج
دبیرستان غیردولتی پسرانه اندیشه برنا محمدشهر. دبیرستان غیردولتی دخترانه جامی کرج
آموزشگاه علمی اکسیر دانش پارس کرج. آموزشگاه اندیشه نو کرج
آموزشگاه نسیم شکوفایی مارلیک. آموزشگاه قلم چی محمدشهر
آموزشگاه هفت کرج. آموزشگاه بعثت گوهردشت. آموزشگاه نگین (قلم چی) گلشهر

نمونه تدریس در کمان آکادمی