استاد آرش بهرامی

مدرس ریاضیات انسانی

استاد آرش بهرامی

مدرس : ریاضیات انسانی

سابقه تدریس :مدرس رتبه های برتر کنکور سراسری مدرس مدارس تیز هوشان علامه حلی. مدرس اموزشگاههای تهران کرج شهریار کرمانشاه اراک و …

مدرس برتر فیلم های اموزشی برتر کشور

سوابق تألیفی : مولف ۷ کتاب پر مخاطب دانشگاهی و کنکور . مولف کتاب ریاضیات مهندسی کارشناسی ارشد    مولف کتاب مقاومت مصالح کارشناسی ارشد مترجم کتاب carsim برای اولین بار در ایران ،مولف کتاب دیفرانسیل و ریاضیات کنکور

نمونه تدریس در کمان آکادمی