• طرح حکمت – باقرالعلوم(ع)

    ویژه خانواده های نیروهای مسلح

ابتدا از طریق لینک زیر وارد سایت انستیتو ایزایران قسمت ابر آموزش شوید

در قسمت ابر آموزش، دپارتمان کمک آموزشی تحصیلی را انتخاب نمایید

سپس کمان آکادمی را انتخاب و محصول مورد نظر را سفارش دهید و اطلاعات مربوط به کارت حکمت خود را وارد نمایید