• طرح حکمت – باقرالعلوم(ع)

    ویژه خانواده های نیروهای مسلح
    اختصاص یارانه تا سقف 3000000 ریال برای هر حکمت کارت

ابتدا از طریق لینک زیر وارد سایت انستیتو ایزایران قسمت ابر آموزش شوید

در قسمت ابر آموزش، دپارتمان کمک آموزشی تحصیلی را انتخاب نمایید

سپس کمان آکادمی را انتخاب و محصول مورد نظر را سفارش دهید و اطلاعات مربوط به کارت حکمت خود را وارد نمایید

50 درصد مبلغ (تا سقف یکصد هزار تومان) برای خانواده های نیروهای مسلح یارانه تعلق می گیرد. همچنین هر خانواده (هر حکمت کارت) می تواند تا 3 نفر از اعضای خود استفاده نمایند.